Jag har gjort
reportage om
Per Helldorff
vid två tillfällen.
Första gången
var 1996.
Även det publicerades i
Hemslöjden.
Här är lite bilder från den gången.